Hoe maak je een Prayer Breakfast Gedrag

November 1


Hoe maak je een Prayer Breakfast Gedrag

Gebed ontbijt ministeries uitvoeren van outreach met leiders van de gemeenschap het delen van voedsel, die betrokken zijn bij het gebed en het focussen op gemeenschappelijke doelen. De bekendste gebed ontbijt kan de National Prayer Breakfast gehouden in Washington, DC, de eerste donderdag in februari van elk jaar en bijgewoond door politieke, religieuze en professionele hoogwaardigheidsbekleders zijn. Voer een gebed ontbijt in uw gemeenschap door het uitnodigen van lokale ondernemers, non-profit organisaties of leden van de onderwijsgemeenschap, om slechts drie soorten gasten te noemen. Leiden van de dienst door zich te richten op gedeelde verplichtingen. Begeleiden de deelnemers met het gebed, met de nadruk op de noodzaak van Gods bepaalde begeleiding bij elke aangelegenheid.

Instructies

•  Focus op een thema om te begeleiden uw gebed ontbijt. Nodig opdrachtgevers van lokale openbare scholen, bijvoorbeeld, te bespreken en te bidden over het beschermen van at-risk studenten.

•  Open de gebedsdienst met een aanroeping van de voorganger van de organiserende kerk of van een gemeenschap kerk actief zijn in de aard van de dienst werk vertegenwoordigd op het ontbijt. Vraag de pastoor om de ochtend beginnen met een gebed voor alle deelnemers om hun deskundigheid, betrokkenheid en trouw aan de besprekingen van de ochtend te brengen.

•  Leid de dienst in een hymne. Reciteren een gebed van dankbaarheid voor de maaltijd. Serveren ontbijt.

•  Maak het gebed ontbijt presentatie. Focus op een Bijbellezen te begeleiden met gezaghebbende leer. Lees de Bergrede, bijvoorbeeld om de christelijke oproep te benadrukken aan het dienen van de armen en rechtelozen. Het einde van de presentatie met een oproep tot voortdurende dienstverlening aan de gemeenschap.

•  Divide gebed ontbijt deelnemers in kleinere groepen om een punt van zorg te bepalen. Vraag de groepen om mee te doen in de gebeden om wijsheid en kracht in de behandelde gebieden.

•  Verzamel voor het sluiten van opmerkingen en voor de zegen. Vraag God om de deelnemers te begeleiden als ze leven hun geloof in hun privé- en beroepsleven. Vermeld specifieke problemen tijdens het evenement de orde.