De HPLC Gradient Methode

June 18


De HPLC Gradient Methode

High-performance liquid chromatography verwijst naar een chromatografische techniek om afzonderlijke samengestelde mengsels te zuiveren en componenten in de mengsels te identificeren. De HPLC-gradiënt methode wordt gebruikt om dergelijke verbindingen te meten.

HPLC Chromatography

Chromatografie verwijst naar laboratoriumtechnieken gebruikt om aparte mengsels, wat inhoudt dat het passeren van een mengsel opgelost in een bewegende, "mobiele" fase door een nog steeds, "stationaire" fase. Dit passerende scheidt sommige moleculen van andere moleculen in het mengsel op basis van partitionering, of verdeeldheid tussen de mobiele en stationaire fasen. Deze afgescheiden moleculen blijven in de stationaire fase, die de scheiding verandert.

Gradiëntelutie

Isocratische scheiding verwijst naar scheidingstechnieken waarbij de mobiele fase samenstelling van de verbinding niet verandert gedurende de gehele procedure. Als deze samenstelling blijft niet constant en verandert tijdens het scheidingsproces, wordt het proces genoemd gradiëntelutie.

Gradiënteluering Functie

Gradiëntelutie vermindert het vasthouden van bestanddelen in de stationaire fase waardoor ze elueren of duwen van een kolom. De kolom is een gebied in een scheiding pomp, die de druk in de verbindingen doordrukken beschikbare kolommen gebruikt. Gradiëntelutie verhoogt de concentratie van de eluerende moleculen en verhoogt de piekhoogte of het bedrag dat zij in de kolom, die helpt bij sporenanalyse van de moleculen stijgen.