Hoe werkt een NTC thermistor werk?

August 2NTC, of ​​Negatieve Temperatuur Coëfficiënt, thermistoren zijn elektronische apparaten waarvan de elektrische weerstand varieert omgekeerd evenredig met de omgevingstemperatuur. Met andere woorden, de weerstand van een NTC thermistor afneemt naarmate de temperatuur stijgt, en vice versa.

Bouw

Een NTC thermistor is typisch een halfgeleider, die uit oxiden van kobalt, koper, nikkel, ijzer of titanium, geperst in een kleine kraal, schijf of wafer. Het variëren van de combinaties van metaaloxiden en temperatuur waaraan zij verhit wordt een reeks temperatuurmetingen worden geproduceerd.

Operatie

Een NTC thermistor is initieel hoge weerstand, waarbij de stroom die kan stromen beperkt. Echter wordt gedissipeerd vermogen als warmte, die lichaamswarmte van de thermistor verhoogt. Dit verlaagt de weerstand van de thermistor en verhoogt de stroom, die op zijn beurt, verhoogt het opgenomen vermogen. Deze cyclus gaat door totdat thermisch evenwicht is bereikt.

Zero-Power Resistance

Een NTC thermistor heeft een zogenaamde zero-power resistentie. Dit is de weerstand bij het vermogensverlies als warmte is te verwaarlozen.