Hoe te converteren naar een UTF-8 Met behulp van Visual Basic

November 14


Hoe te converteren naar een UTF-8 Met behulp van Visual Basic

De UTF-8 taal biedt een codering standaard gebruikt op het internet voor online URL's en e-mail communicatie. UTF-8 wordt gebruikt in Visual Basic codering voor online communicatie, inclusief links, URL inzendingen en het verzenden van e-mail naar de gebruikers. De Visual Basic-taal heeft een interne functie die automatisch codeert voor een string naar UTF-8-normen. De resultaten van de functie terug een byte-array die u kunt gebruiken om uw applicatie code.

Instructies

•  Maak een byte array. Deze variabele wordt later gebruikt om de resultaten van UTF-8 conversie houden. De volgende code maakt een array in Visual Basic: Dim arrBytes () As Byte

•  Maak een string die een URL bevat. De volgende code toont je hoe je een string voor een URL te maken: Dim url As String url = "your_domain.com" Vervang "your_domain.com" met de URL die u wilt coderen.

•  Codeer de string en opslaan in de byte-array die u hebt gemaakt. De volgende code codeert de URL naar UTF-8-normen: arrByte = Encoding.UTF8.GetBytes (url)

•  Print de resultaten. Deze resultaten worden getoond aan de gebruiker of kan resultaten voor testdoeleinden afdrukken. De volgende code maakt een bericht met de resultaten: MsgBox arrBytes.ToString ()