Wat betekent Pig Stapel Mean?

April 24


Wat betekent Pig Stapel Mean?

Varken stapel is een jargon zin die is gekomen om te worden geassocieerd met voetbal, waar vaak is er een opeenhoping van spelers aan het einde van een toneelstuk. De term werd ook toegepast op politieagenten die opgestapeld-on aangehouden verdachten. Niet verrassend, de zinsnede varken stapel eigenlijk ontstond bij varkenshouders.

Varken Stapel Origins

Wat betekent Pig Stapel Mean?

In het maart 1916 nummer van "The Farm Journal," Dr. CC Lipp van de South Dakota State College van Landbouw schreef: "Bij koud weer is er altijd een tendens voor varkens op te stapelen in hun bed voor het doel van het houden van warm. " Dit is niet zo veel in de moderne varkenshouderij gezien vanwege technologische ontwikkelingen zoals het gebruik van schuilplaatsen of betonnen vloeren aan varkens warmer in de winter te houden, maar het gebeurt.

Varken Stapel spreektaal

Wat betekent Pig Stapel Mean?

Zoals met elke slang, werd de uitdrukking varken paal toegepast op andere situaties, zoals wanneer voetballers stapel op elkaar. Helaas zijn deze zinnen kunnen een negatieve connotatie hebben als goed, zoals in het geval van de uitdrukking wordt gebruikt om politiegeweld te beschrijven.

Varken Stapel Game

De zinsnede varken paal werd zelfs toegepast op een kaartspel. Geïntroduceerd in 2001, het doel van het spel is om zich te ontdoen van uw kaarten te krijgen en het verzamelen van de meeste varkens. Varken Stapel is voor 3-6 spelers vanaf acht jaar en ouder.