Hoe kan ik een Word-document openen vanuit een servlet Response

March 21


Hoe kan ik een Word-document openen vanuit een servlet Response

Java servlets zijn webservices draaien op host-servers die een interface voor ontwikkelaars om te werken met de interne business objects bieden. Java servlets zijn geschreven in typische Java code, en ze kunnen worden gebruikt Word documenten te openen. Dit is gunstig voor programmeurs die werken met Word-documenten op de webserver voor de interactie van de gebruiker en webcontent. De documenten kunnen worden aangemaakt, bewerkt en verwijderd met behulp van de Java servlet-code.

Instructies

•  Maak uw Java variabele output stream. Dit wordt gebruikt om het Word-document naar de gebruiker te sturen en open het in de code. De volgende code maakt de output stream variabele: ServletOutputStream output = res.getOutputStream ();

•  Stel het MIME-type. Het MIME-type bepaalt het type bestand dat de output stream verwacht. In dit geval is het type een Word document, maar kan worden ingesteld op een bestandstype. De volgende code stelt de uitgang type: res.setContentType ("application / msword");

•  Stel het document dat u wilt openen. De volgende code opent het Word-bestand. Het is nog niet aan de gebruiker getoond, maar het wordt geopend. res.setHeader ("Content-disposition", "attachment; filename = my_doc.doc");

•  Output het bestand naar het venster van de gebruiker. De "URL" class wordt gebruikt om de uitvoer naar de Word document. Deze stap is alleen nodig als u het document wilt u geopend worden weergegeven. De volgende code het Word-document weergegeven: URL url = nieuwe URL (res); url.OpenStream ();