Tips voor effectief teamwork

January 19


Tips voor effectief teamwork

Tips voor effectief teamwork

Veel bedrijven gebruiken teams om medewerkers samenwerken, met als doel in de efficiënte en kwalitatieve resultaten objectief. De effectiviteit van het team vertrouwt op zijn vermogen om een ​​aantal specifieke onderdelen die betrekking hebben op teamwork te ontmoeten, en als een van deze niet wordt voldaan, het team loopt het risico van het niet om haar doel te verwezenlijken.

Mindset

Het team moet altijd positief zijn, en hebben een optimistische vooruitzichten. Dit geldt niet alleen voor het project wordt gewerkt, maar ook aan andere leden van het team. Een positieve houding leidt tot hogere moreel binnen het team, hetgeen leidt tot verhoogde productiviteit. In tegenstelling, zal een team dat is negatief of pessimistisch moeite hebben goed samen te werken.

Erkenning

De manager speelt een belangrijke rol in de effectiviteit van een team door ervoor te zorgen dat de erkenning wordt verleend, indien zulks te wijten is, waardoor het motiveren van het individu en het team als geheel door te gaan met hun goede prestaties. Leiderschap Management International adviseert lof worden gegeven voor prestaties die is uitstekend, voortgezet of verbeterd. Iemand in de ploeg die niet is gegeven erkenning kan voelen ondergewaardeerd, wat leidt tot verminderde productiviteit.

Vertrouwen

Een effectief team trusts elk van zijn leden om informatie die gevoelige of vertrouwelijke met professionaliteit mag zijn, het niet misbruiken op geen enkele manier te behandelen. Teamleden moeten ook respecteren de standpunten en meningen van hun collega's, en zorg ervoor om te voorkomen dat het ontslag van inbreng of ideeën.

Mededeling

Een effectief team zal altijd zoveel mogelijk te communiceren, of het nu gaat om een ​​duidelijk doel te stellen aan het begin van het project, om ideeën suggereren of om gedachten stem naarmate het project vordert. Dit zal helpen alle leden begrijpen van de taak bij de hand, en kennen hun individuele doelstellingen.

Terugkoppeling

Feedback is een belangrijk onderdeel van een effectief team, als teamleden elkaar vertellen hoe ze zich voelen over de vooruitgang die is geboekt en hoe het beter kan in de toekomst. Teamleden die zijn duidelijk niet zo veel als een bijdrage mogelijk kan worden geïdentificeerd en gemotiveerd om de productiviteit te verbeteren.

Verantwoordelijkheden

Managers of begeleiders moeten ervoor zorgen dat elk teamlid krijgt een specifieke rol of functie uit te voeren, teneinde bij te dragen aan het succes van het project. Dit zorgt ervoor dat iedereen zich betrokken voelt. Teamleden die zich buitengesloten voelen als ze niet worden gegeven taken kunnen ondergewaardeerd voelen, met de productiviteit afneemt als gevolg.

Leiderschap

Een goed team heeft een leider, iemand die een aanspreekpunt voor vragen en iemand die de oorspronkelijke doelstelling van het team brengt op een duidelijke manier. De leider is ook verantwoordelijk voor het instellen van een goed voorbeeld voor de rest van het team over hoe ze op de werkplek moet uitvoeren.