Hoe maak je een WC Clog Los

April 13Een toilet verstopping kan optreden wanneer grote hoeveelheden vuil zoals vaste afvalstoffen stok slib in de afvoerbuis. De meeste klompen zijn gelegen in de afvoer of de bodem pijp die leidt afval weg van het huis, zodat ze zich niet bevindt erg diep in de riolering. Vloeibare ontstopper kan werken in combinatie met een zuiger volledig breken de klomp en het voorkomen van verdere overstromingen.

Instructies

•  Stel het einde van een zuiger over het toilet afvoer in de wc-pot. Druk de zuiger 15 tot 20 keer om water te ver in de klomp. Dit kan het toilet op eigen ontstoppen.

•  Bail zoveel water uit het toilet, zo mogelijk, met behulp van een emmer. Draag handschoenen om te voorkomen dat het krijgen van afval op je handen.

•  Zuig de rest van het water uit de afvoerpijp, met behulp van een nat / droog stofzuiger. Gooi het water.

•  Giet een maximale sterkte afvoerkanaalreinigingsmachine in de afvoer en laat het zitten voor de aanbevolen tijd.

•  Spoel het toilet om water te dwingen in de afvoer.

•  Druk op het open uiteinde van een zuiger op de afvoer en druk op de zuiger tussen de 15 en 20 keer om het water in de klomp.

Tips en waarschuwingen

Gebruik chemicaliën die speciaal voor de toiletten. Chemicaliën voor de PVC-buis kan te zwak voor wc-klompen zijn. Vermijd contact van vloeibare ontstopper met de ogen of de huid, omdat ze irritatie en vergiftiging kan veroorzaken.