Wat is eenvoudig distillatie Gebruikt voor?

December 14


Wat is eenvoudig distillatie Gebruikt voor?

Distillatie is een proces waarbij componenten van een mengsel op basis van verschillen in hun kookpunten en beweeglijkheid (bereidheid een stof verdampt) scheidt. Sommige mengsels kunnen worden gescheiden door eenvoudige destillatie, terwijl andere fractionele destillatie of andere technieken.

Functie

In eenvoudige destillatie, het mengsel verwarmd tot de temperatuur van het kookpunt van het meest vluchtige stof in het mengsel bereikt. Deze stof kookt uit en kan worden gecondenseerd om het opnieuw in vloeibare vorm. Dit proces kan worden herhaald totdat elk bestanddeel van het mengsel is afgescheiden van de anderen.

Overwegingen

Eenvoudige destillatie wordt alleen gebruikt voor mengsels waarvan het verschil in kookpunt tussen de verbindingen in het mengsel is 50 graden Celsius of meer. Indien het verschil in kookpunten minder dan 50, zal het destillaat te onzuiver gebruikt, omdat te veel van de andere verbindingen in het destillaat samen met de verbinding gewenste scheiden verdampt. Mengsels zoals ethanol en water worden gescheiden door een techniek genaamd fractionele destillatie.

Kenmerken

Eenvoudige destillatie wordt vaak gebruikt in het laboratorium, vooral tijdens organische chemie, waar veel van de verbindingen de apotheker moet vertonen een breed genoeg verschil scheiden kookpunten die eenvoudige destillatie mogelijk wordt. Eenvoudige destillatie wordt ook gebruikt in de petrochemische industrie om de bestanddelen van ruwe olie en de destillatie van zeewater scheiden.