Hoe Is Lysol een gevaar voor de gezondheid?

November 14In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn schoonmaakmiddelen niet op veiligheid getest door een regelgevend agentschap voordat ze worden weergegeven op de markt. In feite zijn veel ontsmettingsmiddelen, zoals sproeien, bevatten gevaarlijke chemicaliën die een gevaar voor de gezondheid opleveren.

Glycolethers

Volgens het Amerikaanse ministerie van Human Health & Services, Lysol bevat diethyleenglycolmonobutylether, die is gekoppeld aan de lever, nieren, milt en bloed aandoeningen bij dieren bij hoge blootstellingen.

O-fenylfenol

O-Fenylfenol is een fungicide. Per de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention, deze chemische stof is een huid, luchtwegen en slijmvliezen irriterend. Chronische blootstelling kan duizeligheid, braken, wazig zien en pupil dilatatie veroorzaken. Epileptische aanvallen en hartkloppingen zijn gemeld bij hoge blootstellingen.

Andere Chemicals

Een veiligheidsinformatieblad verstrekt door het college van Biologische Wetenschappen aan de Ohio State University geeft formaldehyde en zoutzuur onder Lysol ingrediënten. Het document geeft ook aan dat het gebruik van dit product de bestaande respiratoire aandoeningen kunnen verergeren. Contact met de ogen kan leiden tot blijvende invaliditeit.

Interacties

De ingrediënten in Lysol zijn bijtend zijn voor metalen. Bovendien mengen dit met bleekwater produceert een gevaarlijk gas. Lysol is ook zeer brandbaar buurt van open vuur.

Overwegingen

Aangezien veel reiniging formules merkgebonden worden beschouwd, Lysol ingrediënten mogelijk niet volledig openbaar gemaakt.