Hoe kan ik een Dell Inspiron Case Fix

June 1


Hoe kan ik een Dell Inspiron Case Fix

Behuizing van uw Dell Inspiron laptop is de buitenste plastic dat beschermt en verbergt de interne onderdelen van de computer. Als uw behuizing gebarsten of gebroken is, laat het moederbord van de computer en de aangesloten hardware open voor potentiële vocht en elektrische schade. Het repareren van een scheur in je kast kan schade door gemorste vloeistoffen en elektrische schade door statische elektriciteit in uw lichaam te voorkomen.

Instructies

•  Sluit je laptop. Koppel alle kabels en apparaten uit de laptop. Sluit het beeldscherm, draait u de laptop over en verwijder de batterij uit het compartiment aan de onderkant van de laptop. De batterij is aan het compartiment beveiligd door een enkele knop release. Nooit werken op uw laptop terwijl deze is aangesloten op een stroombron van welke aard dan ook.

•  Zoek de scheur in het geval dat uw Dell laptop. Solliciteer plastic lijm lijm aan de crack en druk op de scheur samen met uw handen. Tel tot 100 of houd de plastic samen voor ongeveer twee minuten zodat de lijm drogen een beetje. Laat de lijm op te zetten voor enkele minuten voordat u probeert te verplaatsen of opnieuw gebruik maken van de laptop.

•  Herhaal deze procedure voor alle scheuren in uw Dell Inspiron's behuizing.