Hoe maak je een footer met InDesign CS5 toe te voegen

September 19


Hoe maak je een footer met InDesign CS5 toe te voegen

Maken gemakkelijk te gebruiken documenten vaak belangrijk als de tekst die in het document. Toevoegen footers een document is een van de eenvoudigste manieren om een ​​document bruikbaarder maken. Voetteksten zijn elementen die verschijnen aan de onderkant van elke pagina, zoals paginanummers, auteursrecht data, bedrijfsinformatie en document namen. De meeste tekstverwerkingsprogramma's en desktop publishing-programma's kunt u voetteksten die constant op elke pagina zijn voegen. Adobe InDesign kunt u ook verschillende voetteksten voor rechterhand pagina's dan linkerhand pagina's in het geval je wilt paginanummers aan de buitenkant van de marges te creëren. Het biedt ook een aantal vooraf ingestelde, automatische functies, zoals paginanummers.

Instructies

•  Klik op "Window" op de menubalk en selecteer "Pagina's" om het paneel pagina's te openen.

•  Klik op het uitklapmenu en selecteer "Nieuwe Meester."

•  Selecteer de "tekst gereedschap." Teken een tekstkader op de linker master-pagina waar u de voettekst.

•  Voer de gewenste tekst voor de voettekst op alle linkerpagina's. Voeg eventuele aanvullende grafische elementen ook.

•  Voeg indien gewenst automatisch paginanummers. Klik op het menu "Type" en zweven over "invoegen Speciale tekens" en vervolgens "Markers." Kies "Huidige pagina Number", "Next Page Number" of "Vorige pagina nummer" om bijgewerkte pagina automatisch informatie weer te geven.

•  Voeg indien gewenst tekst variabelen. Klik op het menu "Type" en zweven over "Tekst Variabelen" en vervolgens "invoegen Variabelen." Selecteer de gewenste vooraf gedefinieerde variabele; bijvoorbeeld selecteer "Laatste paginanummer" naar InDesign-display laatste pagina nummer in het document.

•  Herhaal deze stappen op de juiste meester voor voetteksten op alle rechterpagina's.

•  Sleep de nieuwe master-pagina's op de InDesign-pagina's in de "Pagina's" palet waar u de voettekst te verschijnen.