Hoe om vertrouwen te herstellen met je vrouw

September 22


Hoe om vertrouwen te herstellen met je vrouw

Repareren van vertrouwen in het huwelijk is een moeilijk en pijnlijk proces. Het herstellen van een vertrouwensrelatie met je vrouw zal tijd vergen, maar het is een noodzakelijk proces als u wilt behouden en versterken van uw huwelijk. Herstel van het vertrouwen vereist erkenning van de oorzaak van het geschonden vertrouwen; het vereist een bewustzijn van de pijn die je je vrouw hebt veroorzaakt wanneer u de banden van echtelijke vertrouwen brak; en, ten slotte, het vereist een actieve en concrete gedragingen om het vertrouwen van uw echtgenoot terug te krijgen.

Instructies

•  Erken het gedrag dat het geschonden vertrouwen in je huwelijk veroorzaakt. Maak geen excuses voor wat je gedaan hebt. Niet minimaliseren of bagatelliseren het gedrag dat het vertrouwen in je relatie verbrijzeld. Kijk duidelijk en oprecht naar de oorzaak van de gebroken vertrouwen en de problemen die het leidden. De eerste stap in het repareren van vertrouwen is om de kernpunten in de openbaarheid te brengen en bespreek ze eerlijk.

•  Luister naar je vrouw en erkennen haar pijn. Verlies van vertrouwen creëert gevoelens van pijn en verraad. U moet uw volle aandacht te geven aan deze pijn en niet proberen te bagatelliseren of te verwerpen. Luisteren echt en diep aan uw echtgenoot en begrip, en valideren, haar gevoelens is een noodzakelijke stap in het herstel van het vertrouwen.

•  Verontschuldig je vrouw oprecht om wat voor gedrag veroorzaakt gevoelens van verraad. Verontschuldig zo vaak als nodig en bieden om de kwestie te bespreken zoveel als ze wil. Elk huwelijk en elke relatie is anders. Neem je signalen van uw echtgenoot. Als ze vraagt ​​voor herhaalde uitingen van berouw, dan proberen tegemoet haar zelfs als je het gevoel dat haar verzoeken zijn buitensporige of onnodig. Als ze niet wil om de zaak niet meer te bespreken, proberen en volg haar wensen op het onderwerp.

•  Neem actief, concrete stappen om het vertrouwen weer op te bouwen in je huwelijk. Eens over vertrouwen opbouwen gedrag met je vrouw en houd je eraan. Als uw verraad betrokken ontrouw, bijvoorbeeld beloven om je vrouw op de hoogte houden over waar je bent en hoe in contact te komen met je. Als het verraad betrokken drugsmisbruik, nodigen je vrouw naar vergaderingen of begeleiding met je mee.